Університет Короля Данила

Кваліфікаційні роботи студентів

Кваліфікаційні роботи студентів

Recent Submissions

 • Жиляк, Сергій Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування методів та засобів проектування заводських цехів, вимоги до проектів. В першому розділі розглянуто характеристику генплану. В другому розділі розглянуто збір навантажень на ...
 • Жаболуб, Тарас Володимирович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування самої сутності заводу по виготовленню і зберіганню швидко заморожуючих продуктів, їх призначення та вплив на розвиток в сучасній архітектурі світу та Україні. В першому ...
 • Долішній, Віталій Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є відновлення відповідності характеристик будівлі до сучасних архітектурних, санітарно-технічних, планувальних вимог. В першому розділі розглянуто вихідні дані проекту. В другому розділі ...
 • Вірстюк, Денис Андрійович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування методів та засобів проектування пожежних станцій, вимоги до проектів. В першому розділі розглянуто характеристика генплану. В другому розділі розглянуто збір навантажень на ...
 • Бойчук, Олег Русланович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування самої сутності проекту ангару авіаційно-ремонтного заводу для гвинтокрилів приватного використання, їх призначення та вплив на розвиток в сучасній архітектурі світу та ...
 • Бойко, Олександр Олександрович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування самої сутності офісних будівель, їх призначення та вплив на інноваційний розвиток, а також вивчення будівництва та діяльності в Україні. Поряд з необхідністю поліпшення ...
 • Базилів, Іван Олексійович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  В даній кваліфікаційній (магістерській) роботі висвітлено сутність фінансового стану банку в умовах економічних перетворень та здійснено його комплексну рейтингову оцінку. Робота присвячена детальному вивченню та ...
 • Сусанін, Олег Олександрович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено еволюцію теоретичних поглядів на економічну сутність та місце фінансових посередників у фінансовій системі держави, небанківські фінансово-кредитні інститути як складова ринку фінансових ...
 • Мокляк, Тарас Вікторович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  Дана кваліфікаційна (магістерська) робота присвячена детальному вивченню та аналізу інвестування у розвиток виробничої інфраструктури, зокрема в контексті умов ведення бізнесу в Україні, враховуючи ...
 • Юсип, Христина Петрівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено сутність фінансового стану банку та його комплексну оцінку. Розкрито зміст кредитної діяльності банківських установ. Наведено етапи кредитування в банківській практиці. Проведено ...
 • Скіцько, Сергій Ярославович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено сутність соціальної політики України, її завдання та принципи в умовах війни, а також систему фінансового забезпечення соціальної сфери в державі. Проаналізовано основні виклики соціального ...
 • Приймак, Владислав Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  В кваліфікаційній роботі обґрунтовано та узагальнено теоретико - методологічні засади формування та використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано сучасний стан бюджетів органів місцевого самоврядування ...
 • Брова, Володимир Володимирович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  В першому розділі роботи охарактеризовано специфіку формування ресурсів банку. Тому від того, наскільки ефективно організована в банку робота по залученню коштів, наскільки точно сформульована ...
 • Балабан, Олег Русланович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У роботі висвітлено теоретичні та методологічні засади формування видатків місцевих бюджетів. Охарактеризовано методи, за допомогою яких здійснюється планування видаткової частини місцевих бюджетів. Вивчено ...
 • Тимофійчук, Аліса Романівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, 2023)
  Мета дослідження полягає у аналізі теоретичних та практичних проблем державного регулювання культурної спадщини. В першому розділі розглянуто теоретичні основи збереження та охорони культурної спадщини ...
 • Котерлин, Роксолана Іванівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, 2023)
  Метою дослідження є визнaчення особливостей рекреaційного туризму в Українських Кaрпaтaх, стaн тa перспективи розвитку. В першому розділі розглянуто теоретичні основи рекреаційного туризму. В другому розділі проведено ...
 • Клеванська, Вікторія Олександрівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, 2023)
  Мета дослідження полягає у комплексному вивченні проблеми використання краєзнавчо-туристичного потенціалу міста Івано-Франківська. В першому розділі розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження. В другому ...
 • Іванюк, Михайло Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, 2023)
  Метою дослідження є рекреаційний потенціал Закарпаття для розробки вікенд-турів, визначення проблем та шляхів їх подолання. В першому розділі розглянуто теоретичні основи вікенд-туризму. В другому розділі проведено ...
 • Дзем'юк, Вікторія Ігорівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, 2023)
  Метою дослідження є комплексне, всебічне дослідження анімаційних послуг на підприємствах туристичної індустрії Івано-Франківської області. В першому розділі розглянуто основи анімаційного обслуговування. В другому ...
 • Гритчук, Богдана Михайлівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, 2023)
  Мета дослідження полягає у розгляді стану та перспектив розвитку гастротуризму в Івано-Франківській області та його значення як складової економічного розвитку регіону. В першому розділі розглянуто теоретичні ...

View more