Університет Короля Данила

Кваліфікаційні роботи студентів

Кваліфікаційні роботи студентів

Recent Submissions

 • Гарвасюк, Олег Михайлович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У роботі розглянуто теоретико-методичні основи антикризового управління підприємством. Проведено аналіз господарської діяльності ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод», здійснено оцінку показників індикаторів кризового ...
 • Бабецька, Іванна Ярославівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У роботі висвітлено історичні аспекти медичного страхування, проаналізовано сучасний стан та перспективи його розвитку. Розглянуто структуру бюджетно-страхової моделі України та особливості державного регулювання медичного ...
 • Громко, Володимир Ярославович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У магістерській роботі досліджено cистему банкрутства в умовах антикризового управління підприємством. Об’єктом дослідження є банкрутство та його фінансові аспекти. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади ...
 • Струк, Юлія Володимирівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У магістерській роботі досліджено фінансові аспекти соціально-економічного явища безробіття. Об’єктом дослідження є безробіття та його фінансові аспекти. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади аналізу ...
 • Куца, Анастасія Дмитрівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  Магістерська робота присвячена детальному вивченню та аналізу особливостей впровадження нових продуктів і послуг в діяльність банківських установ у сучасних обставинах та їх роль у формуванні доходів банків. Об’єктом ...
 • Агеп'юк, Михайло Михайлович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  Метою дослідження є вивчення теоретичної бази для планування та здійснення видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, а також визначення шляхів покращення існуючої системи фінансування соціального ...
 • Місько, Анна Михайлівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У дослідженні висвітлено сутність та значення заробітної плати в процесі економічного управління підприємством. Охарактеризовано форми, системи та види оплати праці. Розкрито інформаційне забезпечення обліку та ...
 • Дем'янів, Тетяна Миколаївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У дослідженні висвітлено сутність та значення оборотних активів у системі управління підприємством. Розкрито порядок визнання, оцінювання та класифікацію оборотних активів. Наведено інформаційне забезпечення ...
 • Судук, Ольга Віталіївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила". факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на організацію обліку доходів і витрат. Розкрито економічну сутність,порядок визнання та класифікацію доходів і витрат автотранспортних ...
 • Ящун, А. Ю. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є функціонально-планувальна організація вантажно-посилкового відділення. Із різних аспектів, включаючи його функціональне призначення, проектування, конструктивні рішення, важливість для ...
 • Шемрай, Я. М. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є проектування складу автомобільних запчастин, який знаходиться в м.Івано-Франківськ на вул. Хриплинській. В першому розділі розглянуто нормативну базу проектування. В другому розділі ...
 • Уманців, Н. В. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є проектування заводу з виготовлення пластикових вікон у с.Братківці Івано-Франківської територіальної громади. В першому розділі розглянуто вимоги до об’ємно-планувальних вирішень. В другому ...
 • Тригуб'як, О. В. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є проектування навчального комплексу малої авіації та безпілотних авіасистем. Цей проект має великий потенціал для успішної реалізації та вирішення актуальних завдань регіонального розвитку. ...
 • Романів, М. П. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є запроектування пожежної станції для подальшого її використання. Вона сприятиме покращенню безпеки громадян, їх захисту від природних та антропогенних загроз. В першому розділі розглянуто ...
 • Ковальчук, В. І. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є проектування станції технічного обслуговування автомобілів у с. Братківці Івано-Франківської територіальної громади. В першому розділі розглянуто нормативну базу проектування. В другому ...
 • Візнюк, Мар'ян Васильович (Івано-Франківськ: ЗВУ "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування методів розробки функціональної та об’ємно-просторової структури будівель автосервісу для легкових автомобілів, визначення основних вимог ...
 • Тернінчук, Дмитро Михайлович (Івано-Франківськ: ЗВУ "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування методів та засобів проектування житлових корпусів баз, вимоги до проектів. В першому розділі розглянуто архітектурно-будівельні рішення та характеристику генплану. В другому ...
 • Слободянюк, Юлія Геннадіївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування самої сутності молочного заводу з виробництва натуральної молочної продукції, його призначення та вплив на розвиток в сучасній архітектурі світу та Україні. В першому розділі ...
 • Рожаловський, Михайло Миколайович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування самої сутності заводу з виготовлення елементів дорожнього покриття, його призначення та вплив на розвиток в сучасній архітектурі світу та України. В першому розділі розглянуто ...
 • Рихтик, Віталій Андрійович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування методів розробки функціональної та об’ємно-просторової структури складу харчових добавок, визначення основних вимог до проектів. В першому розділі розглянуто генплан, опис ...

View more