Матеріали зібрання: Recent submissions

 • Unknown author (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила". - 114 с., 2022-11-24)
  У збірнику тез наукових доповідей представлено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філологічні дискусії: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (м. Івано-Франківськ, 24 листопада ...
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - 58 с.: рис., фото., 2021-03-18)
  У збірнику опубліковано матеріали круглого столу «Сучасні виклики архітектору та будівельнику», 18 березня 2021 року. Для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів закладів вищої освіти та ...
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - 112 с.: рис, фото, 2022-06-17)
  У збірнику опубліковано матеріали круглого столу в рамках відзначення 25-річчя Університету Короля Данила «Інноваційні методи в архітектурі та будівництві», який відбувся 17 червня 2022 року на базі Університету ...
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила". - 154 с.: рис., 2023-03-16)
  У збірнику опубліковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перекладознавство та філологічний дискурс” (16 березня 2023 року).
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила". - 118 с., 2022-12-02)
  У збірнику опубліковано матеріали ХІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу» (02 грудня 2022 року)
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО Університет Короля Данила". - 259 с., 2022-12-01)
  У збірнику опубліковано матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Естрадно-вокальне мистецтво: історія, теорія, практика» 01 грудня 2022 року.
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - 428 с., 2022-05-27)
  У збірнику опубліковано матеріали IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Студентські наукові дискусії поза форматом», яка відбулася 27 травня 2022 року
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - 440 с., 2022-05-20)
  У збірнику опубліковано матеріали VI Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки», 20 травня 2022 року. Для науковців, науково-педагогічних ...
 • Unknown author (Українська академія друкарства. - 106 с., 2022-05-20)
  До збірника увійшли матеріали роботи (тези доповідей), надані згідно з вимогами, що були заявлені на конференцію. Для учнівської та студентської молоді, аспірантів, здобувачів, науковців, викладачів вузів, державних ...
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила. - 197 с., 2021-12-10)
  У збірнику опубліковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ««Юридична техніка у правотворчості та правозастосуванні» (10 грудня 2021 року)
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила. - 427 с., 2021-12-03)
  У збірнику опубліковано матеріали Х Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу» (03 грудня 2021 року)
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила. - 94 с., 2021-12-15)
  У збірнику опубліковано матеріали наукового-методичного семінару «З вогню та в полум’я: виклики дистанційного вивчення іноземних мов та засоби їх подолання» (15 грудня 2021 року)
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила. - 309 с.: рис., табл., іл., 2021-11-19)
  У збірнику опубліковано матеріали IX Міжнародного студентського наукового симпозіуму «Співдружність наук: архітектура, економіка, право» (19-20 листопада 2021 року)
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Симфонія форте. - 243 с.: табл., рис., 2019-04)
  У збірнику надруковано матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження". Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ та наукових організацій.
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. - 198 с., 2014-02-27)
  матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів висвітлюють питання сучасного стану розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України
 • Unknown author (Мат. V Всеукраїн. наук.-практ. конф. (27–30 листоп. 2019 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет; редкол. : О. І. Копилюк, Є. М. Палига, Я. Я. Пушак та ін. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2019. — 413 с., 2019-11-27)
 • Unknown author (Матеріали Міжнародного науковопрактичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 414 с., 2016-11-18)
 • Unknown author (Матеріали Міжнародного науковопрактичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 414 с., 2016-11-18)
 • Unknown author (Матеріали круглого столу до Всесвітнього дня філософії (м.ІваноФранківськ, 24 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 67 с., 2016-11-24)
 • Unknown author (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. ІваноФранківськ, 5-6 травня 2017 року). – Івано-Франківськ: Редакційновидавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. – 105 с., 2017-05-05)

Search DSpace


Browse

My Account