2021-2022

 

Recent Submissions

 • Погребенник, Юрій Григорович (Івано-Франківськ: ЗВО Університет Короля Данила, факультет суспільних та прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2021)
  В кваліфікаційній роботі було проаналізовано ефективність застосування різних платформ для створення FRONT END з типовими елементами інтерфейсу в різних браузерах та чітко поставлені вимоги до розроблюваних ...
 • Зелінський, Володимир Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО Університет Короля Данила, факультет суспільних та прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2021)
  В даній кваліфікаційній роботі проведено дослідження доцільності використання певних методів оптимізації роботи веб-сайтів. Проведено аналіз існуючих досліджень, їх актуальність. Було протестовано метод ...
 • Доценко, Ярослав Іванович (Івано-Франківськ: ЗВО Університет Короля Данила, факультет суспільних та прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2021)
  В роботі з метою пошуку рішення проблем кадрового дефіциту було проаналізовано найпопулярніші моделі підготовки персоналу у загальній системі навчання та перепідготовки персоналу. Розроблено нові ...
 • Гринішак, Сергій Володимирович (2021)
  Робота полягає у визначенні способів підвищення надійності та стійкості розподілених хмарних систем на прикладі інтерактивної веб–системи для розширення словникового запасу іноземної мови, може бути розгорнута у Kubernetes ...
 • Варварук, Дмитро Ігорович (Івано-Франківськ: ЗВО Університет Короля Данила, факультет суспільних та прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2021)
  В проекті виконана розробка дизайну та підключення мультифункціональної сенсорної клавіатури. Подана інформація про існуючі аналоги, детально описано безпровідне підключення за допомогою BlueTooth, розроблено дизайн пристрою, ...
 • Адамович, Андрій Романович (Івано-Франківськ: ЗВО Університет Короля Данила, факультет суспільних та прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2021)
  В ході виконання магістерської випускної роботи було запропоновано новий метод розпізнавання, а саме за оцінкою інформаційної ентропії, який дозволяє збільшити адекватність ідентифікації порівняно з відомими ...