Тематичні списки літератури

 

Recent Submissions

 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна; Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила". - 14 с., 2022)
  Рекомендаційний список дає бібліографічний опис джерел, які висвітлюють основні проблеми, пов’язані з доброчесністю, з якими стикаються учасники освітньо-наукового процесу закладів вищої освіти; підкреслюють роль наукової ...
 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна (Івано-Франківськ: ІФУПіКДГ, бібліотека.- 12с., 2016)
  Виконання рішень суду у цивільних справах прийнято розглядати як завершаючу та важливу стадію цивільного процесу, що реалізує мету захисту порушених або оспорюваних прав чи інтересів юридичних та фізичних осіб, або інтересів ...
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Бібліотека , ІФУПКДГ, 2016.- 10 с., 2016)
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2020. – 19 с., 2019)
  Медіація є одним із найпопулярніших альтернативних способів врегулювання спорів (конфліктів) у розвинених країнах світу. Він передбачає залучення посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес ...
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2019. – 23 с., 2019)
  Метою даного тематичного покажчика є перелік літератури, що висвітлює сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку лісового господарства.
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2019. – 12 с., 2019)
  Світ, соціум і мова – це ті сфери, в яких рухається думка, тому з ними так чи інакше зв’язані всі більш конкретні проблеми людської життєдіяльності. Філософія, яка осягає в мисленні світ як цілісність, здійснює рефлексію ...