Тематичні списки літератури

 

Recent Submissions

 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ:, ЗВО « Університет Короля Данила» бібліотека, 2024-07-04)
  Тематичний список літератури «Національна безпека держави » складено з метою допомоги у розширенні знань про «національну безпеку» у контексті національного законодавства і міжнародних зобов’язань України. При написанні ...
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ:, ЗВО « Університет Короля Данила» бібліотека, 2024-07-04)
  Тематичний список літератури надає цікаві факти з життя та розкриває особистість Франка як «академію в одній особі». Попри те, що І.Франко не мав фахової економічної освіти, в науковій спадщині письменника важливе місце ...
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2023-08-07)
  Тематичний список літератури «Урбоекологічні фактори як складова розвитку міських поселень» складено з метою допомоги у розширенні знань про захист навколишнього середовища та охорони довкілля. При написанні тематичного ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2019)
  Метою даного тематичного покажчика є перелік літератури, що висвітлює сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку лісового господарства. До покажчика увійшли нормативно-правова база, підручники, навчальні посібники, ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2020, 2020)
  В нашому гнучкому та швидкоплинному світі, коли ми витрачаємо багато часу на побудову та налагодження будь-яких стосунків та цінуємо свій спокій, важливу роль має медіація як один із ефективних альтернативних способів ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2021)
  Виконання рішення суду є невід‘ємною частиною права на справедливий суд. Справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ є основним завданням цивільного судочинства Україн. Рекомендований ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД,, 2019)
  Тема «філософські проблеми мовознавства» синтезує філософські, культурологічні, лінгвістичні, психолого-педагогічні засади функціонування мови як соціально-культурного феномену. В рекомендованому списку розглядаються ...
 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна; Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила". - 14 с., 2022)
  Рекомендаційний список дає бібліографічний опис джерел, які висвітлюють основні проблеми, пов’язані з доброчесністю, з якими стикаються учасники освітньо-наукового процесу закладів вищої освіти; підкреслюють роль наукової ...
 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна (Івано-Франківськ: ІФУПіКДГ, бібліотека.- 12с., 2016)
  Виконання рішень суду у цивільних справах прийнято розглядати як завершаючу та важливу стадію цивільного процесу, що реалізує мету захисту порушених або оспорюваних прав чи інтересів юридичних та фізичних осіб, або інтересів ...
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Бібліотека , ІФУПКДГ, 2016.- 10 с., 2016)