Університет Короля Данила: Recent submissions

 • Unknown author (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2024-06-04)
  У збірнику опубліковано матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Естрадно-вокальне мистецтво: історія, теорія, практика», яка відбулася 4 червня 2024 року.
 • Судук, Ольга Віталіївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила". факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на організацію обліку доходів і витрат. Розкрито економічну сутність,порядок визнання та класифікацію доходів і витрат автотранспортних ...
 • Куца, Анастасія Дмитрівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  Магістерська робота присвячена детальному вивченню та аналізу особливостей впровадження нових продуктів і послуг в діяльність банківських установ у сучасних обставинах та їх роль у формуванні доходів банків. Об’єктом ...
 • Агеп'юк, Михайло Михайлович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  Метою дослідження є вивчення теоретичної бази для планування та здійснення видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, а також визначення шляхів покращення існуючої системи фінансування соціального ...
 • Місько, Анна Михайлівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У дослідженні висвітлено сутність та значення заробітної плати в процесі економічного управління підприємством. Охарактеризовано форми, системи та види оплати праці. Розкрито інформаційне забезпечення обліку та ...
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2024-05-09)
  У збірнику опубліковано матеріали VІІI Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки» (9 травня 2024 року). Усі права захищені. При ...
 • Unknown author (Івано-Франківськ: Редакційно-видавчничий відділ Університету Короля Данила, 2023-11-23)
  Збірник містить матеріали тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції «ІТ-екосистема: цифровізація бізнес-процесів в умовах війни», у яких висвітлені напрями цифровізації ...
 • Дем'янів, Тетяна Миколаївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У дослідженні висвітлено сутність та значення оборотних активів у системі управління підприємством. Розкрито порядок визнання, оцінювання та класифікацію оборотних активів. Наведено інформаційне забезпечення ...
 • Бойчук, В. М.; Бойчук, М. В. (Івано-Франківськ: НАІР, 2024)
  Професійна діяльність правників пов’язана з підготовкою і складанням великої кількості різного типу документів. З огляду на це, особливої актуальності набуває проблема ґрунтовної лінгвальної підготовки ...
 • Ящун, А. Ю. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є функціонально-планувальна організація вантажно-посилкового відділення. Із різних аспектів, включаючи його функціональне призначення, проектування, конструктивні рішення, важливість для ...
 • Шемрай, Я. М. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є проектування складу автомобільних запчастин, який знаходиться в м.Івано-Франківськ на вул. Хриплинській. В першому розділі розглянуто нормативну базу проектування. В другому розділі ...
 • Уманців, Н. В. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є проектування заводу з виготовлення пластикових вікон у с.Братківці Івано-Франківської територіальної громади. В першому розділі розглянуто вимоги до об’ємно-планувальних вирішень. В другому ...
 • Тригуб'як, О. В. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є проектування навчального комплексу малої авіації та безпілотних авіасистем. Цей проект має великий потенціал для успішної реалізації та вирішення актуальних завдань регіонального розвитку. ...
 • Романів, М. П. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є запроектування пожежної станції для подальшого її використання. Вона сприятиме покращенню безпеки громадян, їх захисту від природних та антропогенних загроз. В першому розділі розглянуто ...
 • Ковальчук, В. І. (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2024)
  Основною метою курсової роботи є проектування станції технічного обслуговування автомобілів у с. Братківці Івано-Франківської територіальної громади. В першому розділі розглянуто нормативну базу проектування. В другому ...
 • Візнюк, Мар'ян Васильович (Івано-Франківськ: ЗВУ "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування методів розробки функціональної та об’ємно-просторової структури будівель автосервісу для легкових автомобілів, визначення основних вимог ...
 • Тернінчук, Дмитро Михайлович (Івано-Франківськ: ЗВУ "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування методів та засобів проектування житлових корпусів баз, вимоги до проектів. В першому розділі розглянуто архітектурно-будівельні рішення та характеристику генплану. В другому ...
 • Слободянюк, Юлія Геннадіївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування самої сутності молочного заводу з виробництва натуральної молочної продукції, його призначення та вплив на розвиток в сучасній архітектурі світу та Україні. В першому розділі ...
 • Рожаловський, Михайло Миколайович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування самої сутності заводу з виготовлення елементів дорожнього покриття, його призначення та вплив на розвиток в сучасній архітектурі світу та України. В першому розділі розглянуто ...
 • Рихтик, Віталій Андрійович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра архітектури та будівництва, 2023)
  Основною метою бакалаврської роботи є з’ясування методів розробки функціональної та об’ємно-просторової структури складу харчових добавок, визначення основних вимог до проектів. В першому розділі розглянуто генплан, опис ...

Search DSpace

Browse

My Account