Університет Короля Данила

Сучасний стан та удосконалення порядку облікового відображення капіталу в дооцінках

Show simple item record

dc.contributor.author Цюцяк, Ігор Любомирович
dc.date.accessioned 2019-12-12T12:59:46Z
dc.date.available 2019-12-12T12:59:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2307-9878
dc.identifier.uri http://195.162.83.28:8081/xmlui/handle/123456789/116
dc.description.abstract Висвітлено внесені зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування в частині порядку облікового відображення результатів дооцінки (уцінки) необоротних матеріальних й нематеріальних активів і фінансових інструментів. Розкрито сутність та висвітлено порядок обліку переоцінки господарських засобів, а також її значення у приведенні балансової вартості таких об’єктів до їх справедливої вартості, сформованої на активному ринку. Акцентовано увагу на тому, що зміна величини об’єктів довгострокових нефінансових активів у результаті їх переоцінки залежить від інституціонального середовища та спроможності окремих інститутів здійснювати контроль за порядком оцінки (переоцінки) активів на рівні господарських товариств. Обґрунтовано доцільність наділення професійних оцінювачів з оцінки майна виключним правом стосовно визначення справедливої вартості довгострокових необоротних активів, що підлягають переоцінці. Запропоновано понесені витрати на оплату вартості послуг, наданих професійними оцінювачами спеціалізованих установ трактувати витратами координації операцій uk
dc.publisher Науково-виробничий журнал Облік і фінанси uk
dc.subject Оцінка, переоцінка, капітал у дооцінках, справедлива вартість, основні засоби, нематеріальні активи, фінансові інструменти, витрати координації операцій uk
dc.title Сучасний стан та удосконалення порядку облікового відображення капіталу в дооцінках uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account