Університет Короля Данила

Факультет суспільних і прикладних наук

Факультет суспільних і прикладних наук

Recent Submissions

 • Шевчук, Л. В.; Москалик, Т. М. (Ukraine, Dnipro: FOP Marenichenko V.V., 2023. P. 581-582., 2023)
  Методи медіації в Україні існують вже понад 30 років, але сама норма, закон про медіацію увійшов в правове поле України тільки в 2021 році. В чому ж його переваги над судовим процесом, для чого потрібно цей ...
 • Шевчук, Любомир Васильович (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2023. - С. 223-227., 2023-02-10)
  В даній статті висвітлюються підстави та правові наслідки позбавлення батьківських прав, які передбачені нормами СК України, досліджується правова сторона цих причинно-наслідкових чинників на подальше життя ...
 • Шевчук, Любомир Васильович (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2022. - С. 154-158., 2022-11-09)
  Стаття висвітлює таке поняття, як режим окремого проживання, його пріоритетні важелі, які своєю правовою нормою надають подружжю переваги в площині безпеки перед невідомістю завтрашнього дня, мінімізації ...
 • Шевчук, Любомир Васильович (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2022. - С. 184-188., 2022-05-27)
  Дана стаття висвітлює принципові переваги такого методу альтернативного врегулювання спорів, конфліктних ситуацій, як медіація, здійснює свого роду певний аналіз світогляду науковців, та бачення фахівцями ...
 • Шевчук, Любомир Васильович (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2020. - С. 164-168., 2020-11-12)
  Метою даної статті є висвітлення переваг представника у шлюбному договорі, аналіз бачення фахівцями, науковцями щодо можливості залучення представника, як третьої сторони шлюбного договору у правовій площині сьогодення, ...
 • Шевчук, Любомир Васильович (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2020. - С. 74-79., 2020-05-13)
  Метою даної статті є розгляд та висвітлення переваг шлюбного договору, бачення мотивуючого фактору у практичній площині майнових відносин подружжя. В процесі зробленого дослідження, встановлено правову захищеність, перевагу ...
 • Острогляд, Олександр Васильович (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2023. - С. 211-216., 2023)
  Автор статті дає аналіз недоліків до змін до Кримінального кодексу України, прийнятих в умовах воєнного стану і пропонує свої зауваження та доповнення.
 • Волосянко, Іванна Василівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 72-76., 2022)
  У статті висловлюються думки про війну як реалію сьогодення, яка значною мірою «відкоректувала» не тільки життя українців, а також їхню національну свідомість. Читачі української книги, і дослідники сучасної української ...
 • Каспришин, Ірина Василівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 156-158., 2022)
  Дане дослідження присвячено наданню офіційного статусу фемінітивам, які використовуються на позначення осіб жіночої статі за родом занять, професією, родинними зв’язками, національністю тощо. Засоби масової інформації ...
 • Гасюк, Наталія Владиславівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 122-125., 2022)
  Роман "Ім'я вітру" Патріка Ротфусса є чудовим джерелом для дослідження широкого спектру онімної лексики, представленої різними класами власних назв у відповідності до денотатів, а саме бібліонімами (назвами будь-якого ...
 • Фінів, Вікторія Михайлівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 350-354., 2022)
  Попри свою популярність, «#Чуєш? Коли приїдеш додому?» – це твір дещо контроверсійний, адже, не зовсім звичний для читачів у друкованому форматі через втрату візуального аспекту (відео/фото/оформлення), але і для ...
 • Пушик, Наталія Василівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 302-306., 2022)
  У запропонованій статті йдеться про переклад, як складний та багатогранний творчий процес, у якому перекладач повинен вивчати оригінал та його контекст, приділяючи особливу увагу історичному моменту, в якому він відбувається, ...
 • Варварук, Інна Василівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2022. - С. 49-53., 2022)
  Дане дослідження присвячене ролі молодих палких та усвідомлено незалежних громадян, які є підвалинами майбутнього, а завданням освітян, зокрема, та кожного громадянина України, загалом, має бути цілеспрямоване ...
 • Соловій, Уляна; Іванишин, Галина (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2022. - С. 109-112., 2022)
  Запропонована стаття зорієнтована на аналіз навчальної дисципліни «Українська мова» і націлена на розширення необхідного словникового запасу, закріплення й удосконалення базових/ попередньо сформованих лінгвістичних, ...
 • Остапова, Людмила (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2022. - С. 73-77., 2022)
  Поезія Кобзаря актуальна в будь-який час, проте зараз, коли росія напала на Україну та розпочала повномасштабну жахливу війну, Шевченка цитують буквально всі. Кажуть, поет був пророком, оскільки в його віршах «лунає» ...
 • Петрів, Ольга (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2022. - С. 34-38., 2022)
  Мета публікації – проаналізувати зміни в лексичній підсистемі сучасної української мови, зумовлені суспільно- політичною ситуацією, зокрема російсько-українською війною. Війна – це велике потрясіння, яке ...
 • Каспришин, Ірина (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2022. - С. 31-34., 2022)
  У статті зроблено аналіз вербального ряду сучасного воєнного дискурсу, який виявив найчастотніші групи інвектив і пейоративів, серед яких виділяємо номінації на позначення країни-окупанта, її очільника та ворожої армії. ...
 • Гасюк, Н. В. (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2021. - С. 20-25., 2021)
  Дистанційне навчання, як і традиційне, має свої переваги та недоліки. Це практично єдиний спосіб для студентів продовжувати навчання, а для викладачів працювати в обраній сфері за умов вимушеного закриття ...
 • Гребенюк, Анастасія; Волосянко, Іванна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила". - С. 62-67., 2022)
  Стаття розкриває тему війни. Війна не тільки на сторінках книг… За декілька сотень кілометрів іде вбивча війна – справжня, значно страшніша, ніж та, яку описують у художніх творах і дає можливість ...
 • Волосянко, Іванна; Варварук, Інна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила". - С. 58-61., 2022)
  Літературознавча методологія є системою теоретико- практичної дослідницької діяльності включно з комплексом прийомів критичної рецепції, ключова роль якої полягає в її ідейно- естетичній оцінці творчого письменницького ...

View more