Університет Короля Данила

Методичний інструментарій формування та функціонування механізму забезпечення економічної безпеки промислового підприємства

Show simple item record

dc.contributor.author Шинкар, Світлана Миколаївна
dc.date.accessioned 2019-12-13T23:20:18Z
dc.date.available 2019-12-13T23:20:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://195.162.83.28:8081/xmlui/handle/123456789/140
dc.description.abstract Поточна господарська діяльність вітчизняних підприємств характеризуєть- ся високою динамікою та складно прогнозованою зміною середовища функціону- вання. Одним із ключових елементів системи економічної безпеки промислового підприємства є механізм забезпечення, інструментарію формування та функціо- нування якому не надається належна увага. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств визначено як систему впливів суб’єктів безпеки на об’єкти безпеки із застосуванням принципів, функцій, методів та засобів із використан- ням наявного забезпечення. Особлива увага приділена визначенню змісту принципів забезпечення економічної безпеки промислового підприємства, зокрема таких як: системність, своєчасність, безперервність, взаємодія, економічна доцільність. Розроблено елементно-функціональну схему механізму забезпечення економічної безпеки промислового підприємства. Обґрунтовано основні етапи процесу фор- мування та функціонування механізму забезпечення економічної безпеки промис- лового підприємства. uk
dc.publisher Українська академія друкарства uk
dc.relation.ispartofseries Наукові записки;2
dc.subject механізм, економічна безпека підприємства, система, промислове підприємство, забезпечення. uk
dc.subject mechanism, economic security of the enterprise, system, industrial enterprise, maintaining uk
dc.title Методичний інструментарій формування та функціонування механізму забезпечення економічної безпеки промислового підприємства uk
dc.title.alternative METHODOLOGICAL TOOLS FOR THE FORMATION AND FUNCTIONING OF THE MECHANISM FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account