Університет Короля Данила

Базові умови забезпечення економічної безпеки промислового підприємства

Show simple item record

dc.contributor.author Шинкар, Світлана Миколаївна
dc.contributor.author Shynkar, Svitlana
dc.date.accessioned 2019-12-13T23:39:46Z
dc.date.available 2019-12-13T23:39:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://195.162.83.28:8081/xmlui/handle/123456789/142
dc.description.abstract Складні умови ведення бізнесу, які характерні для більшості вітчизняних промислових підприємств, актуалізують необхідність ретельного дослідження проблеми забезпечення необхідного рівня економічної безпеки кожного суб’єкта господарювання. Належний рівень економічної безпеки уможливлює як збереження бізнесу, так і формування підґрунтя для сталого розвитку певного суб’єкта господарювання. Забезпечення економічної безпеки потребує визначення теоретичного базису, що передбачає формування сучасного трактування поняття «безпека». Проведене дослідження дало змогу виявити та обґрунтувати важливість трактування безпеки не лише як статичної, але й як динамічної категорії. Доведено, що базовими умовами забезпечення безпеки соціально-економічної системи виступають стабільність, стійкість, рівновага, надійність, життєздатність, адаптація та гнучкість. Здійснене узагальнення дало змогу обґрунтувати власне розуміння та сформувати теоретичне підґрунтя для удосконалення управління економічною безпекою промислового підприємства. uk
dc.publisher НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ uk
dc.relation.ispartofseries ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ;
dc.subject безпека, небезпека, ризик, загроза, виклик, економічна безпека, промислове підприємство, соціально-економічна система. uk
dc.subject security, danger, risk, threat, challenge, economic security, industrial enterprise, socio-economic system. uk
dc.subject безопасность, опасность, риск, угроза, вызов, экономическая безопасность, промышленное предприятие, социально-экономическая система. uk
dc.title Базові умови забезпечення економічної безпеки промислового підприємства uk
dc.title.alternative BASIC CONDITIONS OF PROVIDING ECONOMIC SAFETY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account