Університет Короля Данила

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Recent Submissions

 • Козинець, Віталій Мусійович (К.: Кондор, 2006. - 576 с., 2006)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методичні питання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності туристів і працівників туристичної індустрії. Основна увага приділена впливу небезпеки на туриста, методам її ...
 • Жирак, Людмила Михайлівна; Мальована, Оксана Григоріївна (Одеса: Видавничий дім "Гельветика". - С. 39-43, 2022)
  У статті проаналізовано сучасний стан готельно-ресторанної індустрії Івано-Франківська, тенденції та напрями розвитку туристичної галузі міста у зв'язку з подіями останніх років. Місто стає центром гастрономічного туризму, ...
 • Жирак, Людмила Михайлівна (К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - С. 69-71, 2019)
  Cтаття знайомить нас з м. Івано-Франківськом, як містом-фортецею в межиріччі двох Бистриць, оточеним пасмом Карпатських гір, яке з давніх-давен приваблювало мандрівників, адже звідси рукою подати до ...
 • Жирак, Людмила Михайлівна (Одеса: Причорноморський НДІ економіки та інновацій. - С. 144-149., 2020)
  У статті розглянуто передумови, можливості та потенціал для формування образу Івано-Франківська як туристичного бренду Прикарпаття. Визначено фактори та проблеми, які перешкоджають цьому процесу, а також окреслено пріоритетні ...
 • Мицкан, Богдан Михайлович; Жирак, Людмила Михайлівна; Мицкан, Тетяна Степанівна (Івано-Франківськ: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". - С. 10-26: рис.6, табл.6., 2019)
  У статті обгрунтовано ефективне використання рекреаційно-оздоровчого туризму для корекції психофізіологічного стану дітей з вадами слуху. Запропонована комплексна модель значною мірою сприяє покращенню їх психічних та ...