Університет Короля Данила

Browsing Видання бібліотеки УКД by Issue Date

Browsing Видання бібліотеки УКД by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Івано-Франк. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. - 39 с.: фото., 2015)
  Покажчик серії «Праці вчених Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Бібліографічні покажчики» присвячено науковій та педагогічній діяльності о.Івана Михайловича Луцького, ректора ...
 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна; Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПКДГ.- 76с.: фото., 2016)
  Покажчик присвячений фахівцю у галузі мистецтвознавства, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну О. Я. Янощак-Пшибилі.
 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна , Чікальова Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПКДГ.- 50с.: фото., 2016)
  Покажчик присвячений науковцю, фахівцю у галузі кримінологічних, кримінально-правових та еколого-правових проблем охорони довкілля, кандидату юридичних наук П. В. Мельнику
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Бібліотека , ІФУПКДГ, 2016.- 10 с., 2016)
 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна (Івано-Франківськ: ІФУПіКДГ, бібліотека.- 12с., 2016)
  Виконання рішень суду у цивільних справах прийнято розглядати як завершаючу та важливу стадію цивільного процесу, що реалізує мету захисту порушених або оспорюваних прав чи інтересів юридичних та фізичних осіб, або інтересів ...
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (2016)
  " Тихе сяєво слів" сприяє осмисленню нових граней нашої мови, він включає українські цитати, афоризми та висловлювання відомих людей, які є доволі актуальними, образними та виражають глибинний ...
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (2016)
  У новітній історії України є дата, яку можна назвати найважливішою – це 24 серпня 1991 року. Саме в цей день Верховна Рада України прийняла історичний документ виняткового значення – Акт проголошення ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Івано-Франківського університету Короля Данила ,, 2017)
  Екстремізм, а також його наслідки є однією з основних і найбільш небезпечних проблем, з якими стикається сучасний світ. Реалією нашого часу є той факт, що екстремізм все більше загрожує безпеці більшості країн, тягне за ...
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ.: УКД, бібліотека. - 19 с., 2018)
  Значення законів у житті держави та людини, вироблення внутрішньої потреби молодої людини жити і діяти відповідно до норм права , що сприяє підвищенню рівня правової культури користувачів, а також інформованості про їх ...
 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ УКД.- 209 с., 2018)
  5 випуск бібліографічного покажчика включає науковий доробок професорів, доцентів, викладачів, наукові роботи студентів, написані під керівництвом професорсько-викладацького складу факультету і дає змогу зорієнтуватись ...
 • Чуділіна, Мирослава Онуфріївна (Івано-Франківськ: ПВНЗ "Університет Короля Данила", бібліотека. - 56 с.: фото., 2018)
  Шостий випуск видання включає науковий доробок академіка АІН, д-ра філософії, канд. техн. наук, завідувача кафедри будівництва ПВНЗ Університету Короля Данила, професора університету Василя Дмитровича Касіянчука, ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2019. – 26 с., 2019)
  Ікона — це двері, якими Бог приходить до нас і ми до Нього, є ключем до розуміння вигляду Божого, а іконографія - це наше "Вірую" в кольорах" .Традиція українського іконопису полягає в органічній єдності з духовно-культурним ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету Короля Данила., 2019)
  Покажчик про бібліотеки світу надасть змогу читачеві отримати цікаву інформацію для загального розвитку. Бажаємо читати та пізнавати світ завдяки цікавому світу книг і пам'ятаємо, що книга завжди була і залишається отим ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2019)
  Антивоєнна література ХХ століття торкається багатьох важливих життєвих питань, серед яких найголовніше – возвеличення поваги та любові до людини, тобто ідея гуманізації суспільства. Тому майже всі твори, які торкаються у ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2019)
  Метою даного тематичного покажчика є перелік літератури, що висвітлює сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку лісового господарства. До покажчика увійшли нормативно-правова база, підручники, навчальні посібники, ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД,, 2019)
  Тема «філософські проблеми мовознавства» синтезує філософські, культурологічні, лінгвістичні, психолого-педагогічні засади функціонування мови як соціально-культурного феномену. В рекомендованому списку розглядаються ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила, бібліотека. - 51 с., 2020)
  А. Шептицький вніс неоціненний вклад у розвиток державотворення, церкви, усіх галузей суспільства. Вивчаючи його праці, розуміємо, що це був велетень духу, який думав ще сто років тому про те, що на нас чека через сто ...
 • Чікальова, Світлана Олексіівна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2020, 2020)
  В нашому гнучкому та швидкоплинному світі, коли ми витрачаємо багато часу на побудову та налагодження будь-яких стосунків та цінуємо свій спокій, важливу роль має медіація як один із ефективних альтернативних способів ...
 • Чікальова, Світлана Олексіївна (Івано-Франківськ: Бібліотека УКД, 2020)
  Історичні дати - не тільки пам’ять про минуле, а й ключ до того,щоб у майбутньому уникнути помилок минулого. Українські юнаки загинули і власною кров’ю вписали героїчну сторінку в історію визвольних змагань нашого народу. ...

Search DSpace


Browse

My Account