Університет Короля Данила

Співвідношення законних інтересів та суб'єктивних прав у сімейному праві

Show simple item record

dc.contributor.author Ходак, С. М.
dc.date.accessioned 2023-12-12T07:54:54Z
dc.date.available 2023-12-12T07:54:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Ходак С. М. Співвідношення законних інтересів та суб''єктивних прав у сімейному праві // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2019. Випуск 59. Том 1. С. 171-176. uk_UA
dc.identifier.issn 2307-3322
dc.identifier.other УДК 347.6
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/415
dc.description Ходак С. М. Співвідношення законних інтересів та суб'єктивних прав у сімейному праві // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2019. Випуск 59. Том 1. С. 171-176. uk_UA
dc.description.abstract Дослідження співвідношення категорій «суб’єктивне право» і «законний інтерес» зумовлене тим, що у праві, в його нормативності, в відображенні всієї багатогранності різнорівневих інтересів, що пов’язана з можливістю суб’єкта діяти певним чином, задовольняючи свої потреби, ховаються діалектичні протиріччя, аналіз яких виводить на самостійну ланку системи, якою і є законний інтерес. Саме тому не втрачає актуальності питання вивчення законних інтересів. Доволі часто нам доводиться стикатись із словосполученням «права і законні інтереси громадян» в текстах нормативно-правових актів. Слід зазначити, що законодавець, вживаючи цей термін у нормативних актах, не роз’яснював його. Якщо наявність прав у конкретних учасників правовідносин випливає безпосередньо з тексту тієї чи іншої статті нормативно-правового акта, то законні інтереси є завуальованим правовим феноменом, згадка про який словосполученням «законні інтереси» в різних документах не дає чіткого поняття про їх суть, про те, що ж це таке. Іноді в текстах нормативних актів законні інтереси взагалі не згадуються, навіть якщо очевидно, що ідеться саме про них. Розгляд питання про форми сімейно-правового визнання інтересів передбачає звернення до дискусії про співвідношення суб’єктивного права та інтересу, про поняття і різновиди законного інтересу. Загальнотеоретичні положення, погляди на форми визнання інтересу в інших правовідносинах дозволяють виявити специфіку форм визнання інтересу в сімейних правовідносинах. Дане питання є об’єктом дослідження різних фахівців у галузі права, проте отримані і накопичені результати теоретичних досліджень, безумовно, повинні бути систематизовані, зведені воєдино і представлені у вигляді цілісної концепції визнання законних інтересів в сімейному праві. Цивілізація виробила різні юридичні засоби забезпечення потреб і запитів особистості. Серед таких засобів особливе місце займають суб’єктивні права і законні інтереси, які безпосередньо працюють на задоволення потреб і прагнень громадян, соціальних груп, суспільства в цілому. Суб’єктивні права і законні інтереси сам законодавець відносить до об’єктів правової охорони. Суб’єктивне право і законний інтерес, виступаючи певними рівнями правового забезпечення прагнень особистості, між собою тісно пов’язані і перебувають у взаємодії. Водночас вони є різними юридичними інструментами, які необхідно розрізняти як в теорії, так і на практиці. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2019. uk_UA
dc.subject інтерес uk_UA
dc.subject право uk_UA
dc.subject сімейне право uk_UA
dc.subject законний інтерес uk_UA
dc.subject суб'єктивне право uk_UA
dc.title Співвідношення законних інтересів та суб'єктивних прав у сімейному праві uk_UA
dc.title.alternative ReLATIONShIp BeTweeN LegITIMATe INTeReSTS AND SUBJeCTIVe RIghTS IN fAMILy LAw uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account