Університет Короля Данила

Класифікація інтересів у сімейному праві за різними критеріями

Show simple item record

dc.contributor.author Ходак, Світлана Михайлівна
dc.date.accessioned 2023-12-12T09:31:53Z
dc.date.available 2023-12-12T09:31:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Ходак С. М. Класифікація інтересів у сімейному праві за різними критеріями // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. Випуск 1. С. 144-148. uk_UA
dc.identifier.issn 2710-1118
dc.identifier.other УДК 347.6
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/417
dc.description Ходак С. М. Класифікація інтересів у сімейному праві за різними критеріями // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. Випуск 1. С. 144-148. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена питанням класифікації інтересів у сімейному праві за різними правовими критеріями. У статті аргументовано, що в основі класифікації інтересів у сімейному праві мають виступати такі критерії: 1) залежно від сфери, у якій вони виникають: приватні та публічні інтереси сімейного права; 2) залежно від суб’єктів сімейного права: інтереси подружжя; інтереси батьків; інтерес дітей; інтереси інших членів сім’ї; 3) залежно від відповідності вимогам норм сімейного права: законні та протиправні інтереси; 4) залежно від характеру та змісту потреби, на задоволення якої спрямований інтерес: майновий інтерес та немайновий інтерес; 5) залежно від форми закріплення: інтереси, закріплені в положеннях сімейного законодавства, та інтереси, виражені у принципах сімейного права. Особлива увага у статті спрямовується на дослідження приватних та публічних інтересів у сімейному праві. Доведено, що норми сімейного права побудовані на основі встановлення форм і меж взаємного доповнення приватних і публічних інтересів. У статті йдеться про те, що приватні інтереси в сімейному праві представлені у вигляді інтересів окремих членів сім’ї, а їхня сутність зумовлена видом сімейної підструктури. Також констатовано, що публічні інтереси в сімейному праві включають в себе: державний інтерес; громадський інтерес; інтерес сім’ї. У статті зазначається, що ухвалені батьками, законними представниками дитини, органами влади, судом та іншими особами рішення у своїй основі повинні спрямовуватись на пріоритетне врахування інтересів дитини з метою задоволення будь-яких її потреб (залежно від віку, стану здоров’я, статі та специфіки розвитку дитини), що вписується в сутність принципу найкращих інтересів дитини. Автором статті доведено, що принцип найкращих інтересів дитини включає в себе і принцип добробуту дитини, що виключає необхідність їх розмежування як окремих правових категорій. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Одеса: Видавничий дім "Гельветика uk_UA
dc.subject інтерес uk_UA
dc.subject приватні інтереси uk_UA
dc.subject публічні інтереси uk_UA
dc.subject законний інтерес uk_UA
dc.subject суб'єктивне право uk_UA
dc.subject презумпція uk_UA
dc.title Класифікація інтересів у сімейному праві за різними критеріями uk_UA
dc.title.alternative CLASSIFICATION OF INTEREST IN FAMILY LAW BY DIFFERENT CRITERIA uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account