Університет Короля Данила

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право»

Show simple item record

dc.contributor.author Луцький, Р. П.
dc.date.accessioned 2023-12-19T14:29:19Z
dc.date.available 2023-12-19T14:29:19Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Луцький Р. П. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право». Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2023. 16 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/444
dc.description Луцький Р. П. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право». Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2023. 16 с. uk_UA
dc.description.abstract Методологія наукових досліджень надає студентам знання про сучасну науку та наукові дослідження, уміння, що створюють необхідне методологічне й організаційне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідної роботи, її презентації науковій спільноті, комерціалізації наукових результатів. Знання методології, теорії, техніки, методів та організації науково-дослідної діяльності допоможе магістрам, докторантам, молодим ученим легко залучатися до професійної діяльності, утілювати наукові знання у практичну площину, сприятиме розвитку раціонального і творчого мислення. Набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо здійснення науково-дослідної роботи, у процесі якої вони уміли б правильно формулювати проблеми, розробляти та обґрунтовувати шляхи та методи їх ефективного вирішення. Опанування предметом дисципліни сприятиме правильній організації, успішному написанню та захисту кваліфікаційної роботи (проекту). uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила uk_UA
dc.subject методологія наукових досліджень uk_UA
dc.subject науково-дослідна робота uk_UA
dc.subject понятійний апарат наукової роботи uk_UA
dc.subject наукові знання uk_UA
dc.subject звіт з наукової роботи uk_UA
dc.title Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право» uk_UA
dc.title.alternative методичні вказівки uk_UA
dc.type Working Paper uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account