Університет Короля Данила

Методичні вказівки з організації та проведення комплексного кваліфікаційного іспиту з дисциплін «Верховенство права та правова система ЄС», «Теорія та практика кваліфікації кримінальних правопорушень у процесі правозастосування», «Юридична техніка» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання за освітньо-професійною програмою «Право», спеціальності 081«Право», галузі знань 08 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account