Університет Короля Данила

Особливості здійснення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні

Show simple item record

dc.contributor.author Огерук, Ігор Степанович
dc.date.accessioned 2023-12-20T09:15:17Z
dc.date.available 2023-12-20T09:15:17Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Огерук І. С. Особливості здійснення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: журнал. Серія Право, 2022. Випуск 14(26). С. 188-195. uk_UA
dc.identifier.issn 2618-0308(Online)
dc.identifier.other УДК 343.137
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/447
dc.description Огерук І. С. Особливості здійснення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: журнал. Серія Право. Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2022. Випуск 14(26). С. 188-195. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є проаналізувати процедуру повідомлення про підозру у кримінальному провадженні як окрему процесуальну дію та з’ясувати її особливості, що стосуються як етапу складання письмового повідомлення про підозру уповноваженою особою, так і етапу вручення такого повідомлення. В процесі дослідження визнано, що повідомлення про підозру є важливою віхою у кримінальному провадженні, оскільки така процесуальна дія має наслідком ряд важливих змін у кримінальній процесуальній діяльності. Здійснення повідомлення про підозру включає в себе дві взаємопов’язані та взаємно послідовні дії, які регламентовані кримінальним процесуальним законодавством: складення письмового повідомлення про підозру та вручення складеної підозри. Однак, окремі положення КПК України, що стосуються саме повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, потребують узгодження та удосконалення. В процесі дослідження встановлено, що ч. 1 ст. 277 КПК України серед суб’єктів, які наділені повноваженнями складати письмове повідомлення про підозру, не виділяє дізнавача, який має такі повноваження у відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 401 КПК України, що є певною неузгодженістю зазначених статей КПК України. Крім цього, не всі способи, які передбачені КПК України для вручення повідомлень, можуть в повній мірі забезпечити вимоги до процедури вручення письмового повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила" uk_UA
dc.subject кримінальне провадження uk_UA
dc.subject письмове повідомлення про підозру uk_UA
dc.subject прокурор uk_UA
dc.subject слідчий uk_UA
dc.subject дізнавач uk_UA
dc.title Особливості здійснення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні uk_UA
dc.title.alternative [Текст] uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account