Університет Короля Данила

Методичні вказівки щодо проходження практикуму "Вступ до спеціальності" для здобувачів фахової передвищої освіти 2 року навчання за освітньо-професійною програмою "Сучасна хореографія" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія"

Show simple item record

dc.contributor.author Шеремета, Василь Іванович
dc.date.accessioned 2024-01-11T08:01:36Z
dc.date.available 2024-01-11T08:01:36Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Шеремета В. І. Методичні вказівки щодо проходження практикуму "Вступ до спеціальності" для здобувачів фахової передвищої освіти 2 року навчання за освітньо-професійною програмою "Сучасна хореографія" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" / ЗВО "Університет Короля Данила", фаховий коледж. Івано-Франківськ, 2022. 15 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/464
dc.description Шеремета В. І. Методичні вказівки щодо проходження практикуму "Вступ до спеціальності" для здобувачів фахової передвищої освіти 2 року навчання за освітньо-професійною програмою "Сучасна хореографія" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" / ЗВО "Університет Короля Данила", фаховий коледж. Івано-Франківськ, 2022. 15 с. uk_UA
dc.description.abstract Практикум із дисципліни «Вступ до спеціальності» є обов'язковою складовою підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Сучасна хореографія» спеціальності 024 Хореографія у Фаховому коледжі ЗВО «Університет Короля Данила» та передбачає індивідуальну роботу студентів безпосередньо в хореографічних залах Фахового коледжу. Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок із дисциплін, що формують загальні і спеціальні компетентності. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", фаховий коледж uk_UA
dc.subject методичні вказівки uk_UA
dc.subject практикум "Вступ до спеціальності" uk_UA
dc.subject завдання на проходження практикуму uk_UA
dc.subject реферат uk_UA
dc.subject хореографічний етюд uk_UA
dc.subject відеозапис етюду uk_UA
dc.subject звіт практикуму uk_UA
dc.subject норми академічної доброчесності uk_UA
dc.title Методичні вказівки щодо проходження практикуму "Вступ до спеціальності" для здобувачів фахової передвищої освіти 2 року навчання за освітньо-професійною програмою "Сучасна хореографія" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" uk_UA
dc.title.alternative методичні вказівки uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account