2023-2024: Recent submissions

 • Судук, Ольга Віталіївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила". факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на організацію обліку доходів і витрат. Розкрито економічну сутність,порядок визнання та класифікацію доходів і витрат автотранспортних ...
 • Базилів, Іван Олексійович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  В даній кваліфікаційній (магістерській) роботі висвітлено сутність фінансового стану банку в умовах економічних перетворень та здійснено його комплексну рейтингову оцінку. Робота присвячена детальному вивченню та ...
 • Сусанін, Олег Олександрович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено еволюцію теоретичних поглядів на економічну сутність та місце фінансових посередників у фінансовій системі держави, небанківські фінансово-кредитні інститути як складова ринку фінансових ...
 • Мокляк, Тарас Вікторович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  Дана кваліфікаційна (магістерська) робота присвячена детальному вивченню та аналізу інвестування у розвиток виробничої інфраструктури, зокрема в контексті умов ведення бізнесу в Україні, враховуючи ...
 • Юсип, Христина Петрівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено сутність фінансового стану банку та його комплексну оцінку. Розкрито зміст кредитної діяльності банківських установ. Наведено етапи кредитування в банківській практиці. Проведено ...
 • Скіцько, Сергій Ярославович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено сутність соціальної політики України, її завдання та принципи в умовах війни, а також систему фінансового забезпечення соціальної сфери в державі. Проаналізовано основні виклики соціального ...
 • Приймак, Владислав Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  В кваліфікаційній роботі обґрунтовано та узагальнено теоретико - методологічні засади формування та використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано сучасний стан бюджетів органів місцевого самоврядування ...
 • Брова, Володимир Володимирович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  В першому розділі роботи охарактеризовано специфіку формування ресурсів банку. Тому від того, наскільки ефективно організована в банку робота по залученню коштів, наскільки точно сформульована ...
 • Балабан, Олег Русланович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У роботі висвітлено теоретичні та методологічні засади формування видатків місцевих бюджетів. Охарактеризовано методи, за допомогою яких здійснюється планування видаткової частини місцевих бюджетів. Вивчено ...
 • Якубовський, Володимир Петрович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена підвищенню ефективності та оптимальності моделей та методів керування знаннями шляхом використання візуальних представлень при керуванні знаннями в процесі побудови програмних рішень. В ...
 • Скірчук, Владислав Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена виконанню імплементації підходу на основі моделей для побудови гнучких та адаптивних програмних рішень та сервісів шляхом розробки архітектур програмного забезпечення, які підтримують ...
 • Сак, Владислав Іванович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена виконанню імплементації формальних моделей оптимізації методів побудови адаптивних розподілених систем шляхом розробки шаблонів специфікації поведінки для моделювання контурів зворотного ...
 • Рущак, Олексій Ярославович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню процесів покращення ефективності методів та засобів моделювання контенту в web-рішеннях та сервісах шляхом імплементації моделі для організації web-контенту та використання ...
 • Рекута, Владислав Віталійович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  В даній роботі досліджується проблематика розробки та оцінки методів автоматизованого тестування безпеки програмного забезпечення. У першому розділі проводиться аналіз літературних джерел, досліджуються відомі ...
 • Піхоцький, Назарій Тарасович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці та дослідженню нових підходів для забезпечення модульності, перевикористання коду та полегшення супроводу у веб-дизайні. У першому розділі було проведено аналіз модульності, ...
 • Наумкін, Віталій Володимирович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню моделей і виконанню порівняльного аналізу процесів розробки та адаптації моделей та шаблонів хмарних рішень та сервісів шляхом розробки методології шаблонізації процесу проектування ...
 • Насадик, Владислав Вікторович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці та дослідженню нового програмного забезпечення для вдосконалення та автоматизаії процесів освітнього наставництва. В першому розділі проведено аналітичний огляд, опис ...
 • Монастирецький, Павло Володимирович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена ефективному використанню баз даних, забезпечення швидкого та зручного доступу до інформації, а також оптимізації процесів, взаємодії користувача з базами даних. В першому розділі проведено ...
 • Луканюк, Володимир Володимирович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена оптимізації моделей масштабування процесів обробки потоків даних шляхом виконання порівняння продуктивності графових алгоритмів в найсучаснішій системі пакетної обробки, спеціалізованій ...
 • Луговацький, Владислав Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена оптимізації процесів автоматизації процедур підтримки прийняття рішень шляхом використання підходів автоматизації процесів підтримки прийняття рішень на основі концепції злиття та методи ...

Search DSpace


Browse

My Account