Університет Короля Данила

Імплементація моделей покращення керованості великих масштабованих розподілених обчислювальних систем

Show simple item record

dc.contributor.author Куцела, Ярослав Тарасович
dc.date.accessioned 2024-04-25T05:47:57Z
dc.date.available 2024-04-25T05:47:57Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Куцела Я. Т. Імплементація моделей покращення керованості великих масштабованих розподілених обчислювальних систем: кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікації магістра / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій. Івано-Франківськ, 2024. 91: рис. uk_UA
dc.identifier.other УДК 004.4
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/543
dc.description Куцела Я. Т. Імплементація моделей покращення керованості великих масштабованих розподілених обчислювальних систем: кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікації магістра студента групи МІПЗс-22, спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій; керівник роботи: М. М. Демчина. Івано-Франківськ, 2024. 91 с.: рис. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота присвячена процесам імплементації моделей покращення керованості великих масштабованих розподілених обчислювальних систем шляхом впровадження архітектури автономних обчислень у повністю децентралізований спосіб, щоб відповідати вимогам великомасштабних розподілених систем. В першому розділі здійснено аналіз методологій керованості великими розподіленими обчислювальними системами. Описано концепції розподілених обчислювальних систем, сутність автономних обчислень. Досліджено фрактальну компонентну модель, проведено огляд сучасних мережевих сервісів та процесів хмарних обчислень та еластичних послуг. В другому розділі наведена структура моделі самоналаштовуваного адаптивного керування розподіленою обчислювальною системою, описано сучасний стан справ в області самоуправління великих розподілених систем, досліджено підхід до побудови розподіленої системи керування компонентами. Здійснено розробку структури системи самоналаштовуваного адаптивного керування обчислювальною системою і наведена архітектура пропонованої системи керування. В третьому розділі описано процес побудови моделі та шаблонів взаємодії розподіленого масштабованого обчислювального середовища, представлено алгоритм розробки самоналаштовуваних додатків. Описана концепція адаптивного програмування та виконано програмування функціональних компонентів і груп компонентів розподіленої системи. Проведена методологія проектування для самоуправління в розподілених обчислювальних середовищах. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій uk_UA
dc.subject хмарні обчислення uk_UA
dc.subject розподілена система uk_UA
dc.subject фрактальна модель uk_UA
dc.subject функціональні компоненти uk_UA
dc.subject властивість самоналаштовуваності uk_UA
dc.title Імплементація моделей покращення керованості великих масштабованих розподілених обчислювальних систем uk_UA
dc.title.alternative кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікації магістра uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account