Університет Короля Данила

Фінансування соціальної сфери в умовах війни

Show simple item record

dc.contributor.author Скіцько, Сергій Ярославович
dc.date.accessioned 2024-05-08T13:10:55Z
dc.date.available 2024-05-08T13:10:55Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Скіцько С. Я. Фінансування соціальної сфери в умовах війни: наукова робота на здобуття кваліфікації магістра / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування. Івано-Франківськ, 2024. 93 с.: табл.4, рис.9, дод. uk_UA
dc.identifier.other УДК 336
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/571
dc.description Скіцько С. Я. Фінансування соціальної сфери в умовах війни: наукова робота на здобуття кваліфікації магістра студента спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування; науковий керівник: А. Л. Цюцяк. Івано-Франківськ, 2024. 93 с.: табл.4, рис.9, дод. uk_UA
dc.description.abstract У дослідженні висвітлено сутність соціальної політики України, її завдання та принципи в умовах війни, а також систему фінансового забезпечення соціальної сфери в державі. Проаналізовано основні виклики соціального захисту в умовах війни, а також основні джерела фінансування - бюджетне та позабюджетне. Розглянуто основні принципи соціальної справедливості як соціального регулятора суспільства. У третьому розділі розглянуто державну політику в сфері соціального захисту, яка повинна бути націлена на розв'язання конкретних завдань, таких як надання соціальної допомоги на окупованих територіях, диференціація пільг для різних категорій населення, допомога переселенцям, підтримка вразливих верств населення і тих, хто втратив роботу через війну. Також важливо залучати міжнародну допомогу до фінансування соціальних програм. Система соціального захисту є ключовим інструментом для подолання негативних наслідків війни та відновлення благополуччя громадян. The study highlights the essence of Ukraine's social policy, its tasks and principles in wartime, as well as the system of financial support for the social sphere in the country. The main challenges of social protection in times of war are analyzed, as well as the main sources of funding - budgetary and extra-budgetary. The basic principles of social justice as a social regulator of society are considered. The third section examines the state policy in the field of social protection, which should be aimed at solving specific problems, such as providing social assistance in the occupied territories, differentiating benefits for different categories of the population, helping IDPs, supporting vulnerable groups and those who lost their jobs due to the war. It is also important to attract international assistance to finance social programs. The social protection system is a key tool for overcoming the negative effects of the war and restoring the well-being of citizens. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування uk_UA
dc.subject соціальний захист uk_UA
dc.subject державна політика uk_UA
dc.subject фінансування uk_UA
dc.subject пільги uk_UA
dc.subject соціальні програми uk_UA
dc.subject social protection uk_UA
dc.subject public policy uk_UA
dc.subject financing uk_UA
dc.subject benefits uk_UA
dc.subject social programs uk_UA
dc.title Фінансування соціальної сфери в умовах війни uk_UA
dc.title.alternative наукова робота на здобуття кваліфікації магістра uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account