Університет Короля Данила

Розвиток небанківського фінансового сектору в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Сусанін, Олег Олександрович
dc.date.accessioned 2024-05-09T10:45:01Z
dc.date.available 2024-05-09T10:45:01Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Сусанін О. О. Розвиток небанківського фінансового сектору в Україні: наукова робота на здобуття кваліфікації магістра / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування. Івано-Франківськ, 2024. 122 с.: табл.6, рис.11, дод. uk_UA
dc.identifier.other УДК 336.73:336.773+368.913
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/574
dc.description Сусанін О. О. Розвиток небанківського фінансового сектору в Україні: наукова робота на здобуття кваліфікації магістра студента спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування; науковий керівник: І. Р. Попадинець. Івано-Франківськ, 2024. 122 с.: табл.6, рис.11, дод. uk_UA
dc.description.abstract У дослідженні висвітлено еволюцію теоретичних поглядів на економічну сутність та місце фінансових посередників у фінансовій системі держави, небанківські фінансово-кредитні інститути як складова ринку фінансових послуг, види і форми небанківських фінансово-кредитних інститутів та їх класифікація. Проведено аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України. Проаналізовано страхові компанії на ринку фінансових послуг. Деталізовано діяльність кредитних спілок в Україні. Матеріали роботи будуть корисними для удосконалення інституційних основ функціонування небанківського фінансового сектору в Україні та формування шляхів удосконалення економіко-правового середовища функціонування небанківських фінансово-кредитних інститутів в Україні. The study highlights the evolution of theoretical views on the economic essence and place of financial intermediaries in the financial system of the state. Non-bank financial and credit institutions as a component of the financial services market. Types and forms of non-bank financial and credit institutions and their classification. An analysis of the activity of non-state pension funds on the market of financial services of Ukraine was carried out. Insurance companies on the financial services market were analyzed. The activity of credit unions in Ukraine is detailed. The materials of the work will be useful for improving the institutional foundations of the functioning of the non-banking financial sector in Ukraine and the formation of ways to improve the economic and legal environment for the functioning of non-banking financial and credit institutions in Ukraine. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування uk_UA
dc.subject небанківські послуги uk_UA
dc.subject страхування uk_UA
dc.subject пенсійні фонди uk_UA
dc.subject лізингові компанії uk_UA
dc.subject інвестиційні фонди uk_UA
dc.subject кредитні спілки uk_UA
dc.subject non-banking services uk_UA
dc.subject insurance uk_UA
dc.subject pension funds uk_UA
dc.subject leasing companies uk_UA
dc.subject investment funds uk_UA
dc.subject credit unions uk_UA
dc.title Розвиток небанківського фінансового сектору в Україні uk_UA
dc.title.alternative наукова робота на здобуття кваліфікації магістра uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account