2022-2023

 

Recent Submissions

 • Гарвасюк, Олег Михайлович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У роботі розглянуто теоретико-методичні основи антикризового управління підприємством. Проведено аналіз господарської діяльності ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод», здійснено оцінку показників індикаторів кризового ...
 • Бабецька, Іванна Ярославівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У роботі висвітлено історичні аспекти медичного страхування, проаналізовано сучасний стан та перспективи його розвитку. Розглянуто структуру бюджетно-страхової моделі України та особливості державного регулювання медичного ...
 • Громко, Володимир Ярославович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У магістерській роботі досліджено cистему банкрутства в умовах антикризового управління підприємством. Об’єктом дослідження є банкрутство та його фінансові аспекти. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади ...
 • Струк, Юлія Володимирівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У магістерській роботі досліджено фінансові аспекти соціально-економічного явища безробіття. Об’єктом дослідження є безробіття та його фінансові аспекти. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади аналізу ...
 • Куца, Анастасія Дмитрівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  Магістерська робота присвячена детальному вивченню та аналізу особливостей впровадження нових продуктів і послуг в діяльність банківських установ у сучасних обставинах та їх роль у формуванні доходів банків. Об’єктом ...
 • Агеп'юк, Михайло Михайлович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  Метою дослідження є вивчення теоретичної бази для планування та здійснення видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, а також визначення шляхів покращення існуючої системи фінансування соціального ...
 • Місько, Анна Михайлівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У дослідженні висвітлено сутність та значення заробітної плати в процесі економічного управління підприємством. Охарактеризовано форми, системи та види оплати праці. Розкрито інформаційне забезпечення обліку та ...
 • Дем'янів, Тетяна Миколаївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У дослідженні висвітлено сутність та значення оборотних активів у системі управління підприємством. Розкрито порядок визнання, оцінювання та класифікацію оборотних активів. Наведено інформаційне забезпечення ...