Університет Короля Данила

Browsing Факультет суспільних і прикладних наук by Title

Browsing Факультет суспільних і прикладних наук by Title

Sort by: Order: Results:

 • Boichuk, Andrii; Styslo, Taras; Vashchyshak, Serhii; Ostafiichuk, Petro; Бойчук, Андрій; Стисло, Тарас; Ващишак, Сергій; Остафійчук, Петро (Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет. - С. 123-128., 2021)
  The work describes the main steps, the structure, and the result of web resource for job search, which is relevant in the context of a pandemic and employment loss of a large number of citizens. The focus is on the development ...
 • Hurmak, Nataliia, Valentyna Yakubiv (Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2017-09-14)
  The functioning of agricultural enterprises under conditions of risk and uncertainty requires a search for additional opportunities that enhance fi nancial stability, among which integration is of great current interest. ...
 • Svitlana Shynkar, 1*, Bohdan Brynzei1,Natalia Rozumovych1and Marian Kurliak2 (EDP Sciences, 2019)
  The current business environment of industrial enterprises is characterized not only by the complexity of transformational processes in the national economy, political and social tensions, increased competition from ...
 • Hurmak, Nataliia (2017)
  The article proves the connection between intermediary and export activities of agricultural enterprises, and indicates the influence the integration processes exert on competitiveness of domestic and foreign agricultural ...
 • Obukh, Lyudmila (Warsaw, Poland: Scientific Educational Center, 2018)
  In the article, thanks to an interesting source-study material, the important issue of the psychophysiology of performance is violated. Since the problem of self-control skills is perhaps not the most important in the ...
 • Ващишак, Ірина Романівна; Ващишак, Сергій Петрович (Львів: Національний лісотехнічний університет України. - С. 129-134., 2020)
  Розглянуто перспективи використання агрофотовольтаїчної сонячної станції для поєднання виробництва електроенергії, збереження ґрунтів та застосування їх у сільському господарстві із забезпеченням певного рівня урожайності ...
 • Припхан, І. І.; Бдайцієва, Х. М. (К.: ПП "Комп'ютерний дизайн", 2020)
  У статті піднімається питання необхідності створення єдиної багатофункціональної системи дактилоскопічних обліків в Україні та вирішення питання вдосконалення правового забезпечення дактилоскопічної реєстрації в ...
 • Репецький, Сергій Петрович (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2023)
  Метою роботи є дослідження актуальних проблем кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, окреслення позитивних змін та недоліків нововведень, формулювання пропозицій ...
 • Репецький, С. П. (Чернівці: Технодрук, 2022)
  У статті вказується на необхідність внесення відповідних змін до ст. 438 КК України щодо врегулювання зазначеної проблематики, адже норми і принципи, які містяться в міжнародних правових актах щодо законів ...
 • Цюцяк, Ігор Любомирович; Цюцяк, Андрій Любомирович (Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015)
  Висвітлено економічну сутність нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та систему рахунків для його облікового відображення. Запропоновано операцій, зумовлені формуванням та використанням такого об’єкта обліку ...
 • Стисло, Тарас Романович; Ващишак, Сергій Петрович; Бойчук, Андрій Михайлович; Рибачок, Ігор Ігорович (Хмельницький: Хмельницький національний університет. - С. 277-284., 2021)
  В роботі представлено вдосконалення алгоритмів з допомогою обмежень і реалізація на їх основі програмного модуля, що здатний зберігати, агрегувати та опрацьовувати дані та знання предметної області, зокрема ...
 • Якубів, Валентина Михайлівна, Наталія Дмитрівна Романюк (2018)
  Мета статті полягає у проведенні аналізу ринку сільськогосподарської продукції в Івано-Франківській області шляхом оцінки основних каналів реалізації продукції і цінового рівня. Узагальнюючи й аналізуючи дослідження ...
 • Цюцяк, Ігор Любомирович (Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2014)
  Розкрито економічну сутність власного капіталу та наведено джерела формування й напрямки зменшення його розміру в товариствах з обмеженою відповідальністю. Проведено аналіз існуючих теоретичних положень трактування категорії ...
 • Стисло, Тарас Романович; Ващишак, Сергій Петрович; Бойчук, Андрій Михайлович; Стисло, Оксана Василівна; Доценко, Ярослав Іванович (Хмельницький: Хмельницький національний університет. - С. 43-49., 2022)
  У роботі проаналізовано основні моделі підготовки персоналу і на основі аналізу було запропоновано до впровадження оновлену модель підготовки персоналу основану на результатах співбесіди та критеріях бажаної вакансії
 • Івашків, Тарас Степанович; Борович, Оксана Василівна (Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького., 2012)
  In the article is presented the method of analysis of charges of processing enterprises after the centers of responsibility and management methods are presented by them in the market conditions of menage.
 • Шинкар, Світлана Миколаївна; Shynkar, Svitlana (НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2017)
  Складні умови ведення бізнесу, які характерні для більшості вітчизняних промислових підприємств, актуалізують необхідність ретельного дослідження проблеми забезпечення необхідного рівня економічної безпеки кожного суб’єкта ...
 • Козинець, Віталій Мусійович (К.: Кондор, 2006. - 576 с., 2006)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методичні питання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності туристів і працівників туристичної індустрії. Основна увага приділена впливу небезпеки на туриста, методам її ...
 • Борович, Оксана Василівна (Інфраструктура ринку, 2017-07-20)
  У статті розкрито теоретичні аспекти обліку основних засобів бюджетних установ. Описано порядок відображення в системі рахунків, визначених Планом рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, операцій з ...
 • Ходак, Світлана Михайлівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2023)
  Метою даного дослідження є визначення взаємодії інститутів поруки, майнової поруки і банкрутства в національному законодавстві. Також, вирішення низки проблем з якими стикається кредитор при здійсненні вимоги, ...
 • Морушко, Ольга Василівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 238-243., 2022-05-20)
  Стаття присвячена аналізу раціонального поєднання традиційного навчання з інноваційним з застосуванням PhET - вільного програмного пакету з відкритими вихідними кодами під ліцензією GNU/ GPL , що дозволяє студентам ...

Search DSpace


Browse

My Account