Filter by: Subject

Results Per Page:

Аудит; вложенный (инвестированный) собственный капитал; уставный капитал; учредительные документы; стадии и этапы аудита; существенность; аудиторские процедуры (1)
Власний капітал, вкладений (інвестований) власний капітал, ефективний власний капітал, інший накопичений власний капітал, коригуючий власний капітал (1)
Додатковий капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капітал, додаткові внески, курсові різниці (1)
Контроль, стратегічний контроль, похідний балансовий звіт, власний капітал (1)
Контроль; внутрихозяйственный контроль; информационные системы; компьютерный контроль; тестовые (контрольные) данные; параллельные информационные потоки (1)
Нерозподілений прибуток, непокритий збиток, помилки, зміна оцінок, фінансовий результат, використання прибутку (1)
Оцінка, переоцінка, капітал у дооцінках, справедлива вартість, основні засоби, нематеріальні активи, фінансові інструменти, витрати координації операцій (1)
Помилки, відхилення, фальсифікація, шахрайство, маніпуляція обліковою політикою, аудит, оцінка, контрольні процедури (1)

Search DSpace


Browse

My Account