Магістерські роботи

Recent Submissions

 • Гарвасюк, Олег Михайлович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У роботі розглянуто теоретико-методичні основи антикризового управління підприємством. Проведено аналіз господарської діяльності ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод», здійснено оцінку показників індикаторів кризового ...
 • Бабецька, Іванна Ярославівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У роботі висвітлено історичні аспекти медичного страхування, проаналізовано сучасний стан та перспективи його розвитку. Розглянуто структуру бюджетно-страхової моделі України та особливості державного регулювання медичного ...
 • Громко, Володимир Ярославович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У магістерській роботі досліджено cистему банкрутства в умовах антикризового управління підприємством. Об’єктом дослідження є банкрутство та його фінансові аспекти. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади ...
 • Струк, Юлія Володимирівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У магістерській роботі досліджено фінансові аспекти соціально-економічного явища безробіття. Об’єктом дослідження є безробіття та його фінансові аспекти. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади аналізу ...
 • Куца, Анастасія Дмитрівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  Магістерська робота присвячена детальному вивченню та аналізу особливостей впровадження нових продуктів і послуг в діяльність банківських установ у сучасних обставинах та їх роль у формуванні доходів банків. Об’єктом ...
 • Агеп'юк, Михайло Михайлович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  Метою дослідження є вивчення теоретичної бази для планування та здійснення видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, а також визначення шляхів покращення існуючої системи фінансування соціального ...
 • Місько, Анна Михайлівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У дослідженні висвітлено сутність та значення заробітної плати в процесі економічного управління підприємством. Охарактеризовано форми, системи та види оплати праці. Розкрито інформаційне забезпечення обліку та ...
 • Дем'янів, Тетяна Миколаївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2023)
  У дослідженні висвітлено сутність та значення оборотних активів у системі управління підприємством. Розкрито порядок визнання, оцінювання та класифікацію оборотних активів. Наведено інформаційне забезпечення ...
 • Судук, Ольга Віталіївна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила". факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на організацію обліку доходів і витрат. Розкрито економічну сутність,порядок визнання та класифікацію доходів і витрат автотранспортних ...
 • Базилів, Іван Олексійович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  В даній кваліфікаційній (магістерській) роботі висвітлено сутність фінансового стану банку в умовах економічних перетворень та здійснено його комплексну рейтингову оцінку. Робота присвячена детальному вивченню та ...
 • Сусанін, Олег Олександрович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено еволюцію теоретичних поглядів на економічну сутність та місце фінансових посередників у фінансовій системі держави, небанківські фінансово-кредитні інститути як складова ринку фінансових ...
 • Мокляк, Тарас Вікторович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  Дана кваліфікаційна (магістерська) робота присвячена детальному вивченню та аналізу інвестування у розвиток виробничої інфраструктури, зокрема в контексті умов ведення бізнесу в Україні, враховуючи ...
 • Юсип, Христина Петрівна (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено сутність фінансового стану банку та його комплексну оцінку. Розкрито зміст кредитної діяльності банківських установ. Наведено етапи кредитування в банківській практиці. Проведено ...
 • Скіцько, Сергій Ярославович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У дослідженні висвітлено сутність соціальної політики України, її завдання та принципи в умовах війни, а також систему фінансового забезпечення соціальної сфери в державі. Проаналізовано основні виклики соціального ...
 • Приймак, Владислав Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  В кваліфікаційній роботі обґрунтовано та узагальнено теоретико - методологічні засади формування та використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано сучасний стан бюджетів органів місцевого самоврядування ...
 • Брова, Володимир Володимирович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  В першому розділі роботи охарактеризовано специфіку формування ресурсів банку. Тому від того, наскільки ефективно організована в банку робота по залученню коштів, наскільки точно сформульована ...
 • Балабан, Олег Русланович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра управління та адміністрування, 2024)
  У роботі висвітлено теоретичні та методологічні засади формування видатків місцевих бюджетів. Охарактеризовано методи, за допомогою яких здійснюється планування видаткової частини місцевих бюджетів. Вивчено ...
 • Якубовський, Володимир Петрович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена підвищенню ефективності та оптимальності моделей та методів керування знаннями шляхом використання візуальних представлень при керуванні знаннями в процесі побудови програмних рішень. В ...
 • Скірчук, Владислав Васильович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена виконанню імплементації підходу на основі моделей для побудови гнучких та адаптивних програмних рішень та сервісів шляхом розробки архітектур програмного забезпечення, які підтримують ...
 • Сак, Владислав Іванович (Івано-Франківськ: ЗВО "Університет Короля Данила", факультет суспільних і прикладних наук, кафедра інформаційних технологій, 2024)
  Кваліфікаційна робота присвячена виконанню імплементації формальних моделей оптимізації методів побудови адаптивних розподілених систем шляхом розробки шаблонів специфікації поведінки для моделювання контурів зворотного ...

View more