Університет Короля Данила

Browsing Наукові праці співробітників кафедри by Title

Browsing Наукові праці співробітників кафедри by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гасюк, Н. В. (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2021. - С. 20-25., 2021)
  Дистанційне навчання, як і традиційне, має свої переваги та недоліки. Це практично єдиний спосіб для студентів продовжувати навчання, а для викладачів працювати в обраній сфері за умов вимушеного закриття ...
 • Гребенюк, Анастасія; Волосянко, Іванна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила". - С. 62-67., 2022)
  Стаття розкриває тему війни. Війна не тільки на сторінках книг… За декілька сотень кілометрів іде вбивча війна – справжня, значно страшніша, ніж та, яку описують у художніх творах і дає можливість ...
 • Бойчук, Василь Миколайович; Бойчук, Марія Володимирівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 15-19., 2021)
  Дана стаття дає розуміння того, що дистанційне навчання це форма, що базується на використанні глобальних комп’ютерних комунікацій для індивідуальної роботи студентів із відповідним навчальним матеріалом, поєднаної ...
 • Петрів, Ольга (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2022. - С. 34-38., 2022)
  Мета публікації – проаналізувати зміни в лексичній підсистемі сучасної української мови, зумовлені суспільно- політичною ситуацією, зокрема російсько-українською війною. Війна – це велике потрясіння, яке ...
 • Волосянко, Іванна; Варварук, Інна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила". - С. 58-61., 2022)
  Літературознавча методологія є системою теоретико- практичної дослідницької діяльності включно з комплексом прийомів критичної рецепції, ключова роль якої полягає в її ідейно- естетичній оцінці творчого письменницького ...
 • Остапова, Людмила (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2022. - С. 73-77., 2022)
  Поезія Кобзаря актуальна в будь-який час, проте зараз, коли росія напала на Україну та розпочала повномасштабну жахливу війну, Шевченка цитують буквально всі. Кажуть, поет був пророком, оскільки в його віршах «лунає» ...
 • Бойчук, Василь (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила". - С. 8-10., 2022)
  Стаття розкриває роль українського мовознавця, філософа, етнолога, культуролога Олександра Потебні в ХІХ столітті, який зумів оригінально, у межах класичних світоглядних парадигм, переосмислити й доповнити ...
 • Гасюк, Наталія Владиславівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 122-125., 2022)
  Роман "Ім'я вітру" Патріка Ротфусса є чудовим джерелом для дослідження широкого спектру онімної лексики, представленої різними класами власних назв у відповідності до денотатів, а саме бібліонімами (назвами будь-якого ...
 • Соловій, Уляна; Іванишин, Галина (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2022. - С. 109-112., 2022)
  Запропонована стаття зорієнтована на аналіз навчальної дисципліни «Українська мова» і націлена на розширення необхідного словникового запасу, закріплення й удосконалення базових/ попередньо сформованих лінгвістичних, ...
 • Фінів, Вікторія Михайлівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 350-354., 2022)
  Попри свою популярність, «#Чуєш? Коли приїдеш додому?» – це твір дещо контроверсійний, адже, не зовсім звичний для читачів у друкованому форматі через втрату візуального аспекту (відео/фото/оформлення), але і для ...
 • Варварук, Інна Василівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2022. - С. 49-53., 2022)
  Дане дослідження присвячене ролі молодих палких та усвідомлено незалежних громадян, які є підвалинами майбутнього, а завданням освітян, зокрема, та кожного громадянина України, загалом, має бути цілеспрямоване ...
 • Бойчук, Василь Миколайович; Бойчук, Марія Володимирівна (Міжнародний гуманітарний університет. - С. 12-15., 2021)
  У статті лінгво-філософське поняття внутрішньої форми слова охарактеризовано з погляду ономасіології як дієвий методичний прийом у зіставному дослідженні похідних слів української та англійської мов, акцентовано увагу ...
 • Бойчук, Василь Миколайович; Бойчук, Марія Володимирівна (Міжнародний гуманітарний університет. - С. 23-25., 2022)
  У статті простежено специфіку динаміки лексикону на сучасному етапі; визначено функціональність мовної системи як основу її існування, що забезпечується стабільністю і динамічністю. Зазначено, що еволюція ...
 • Волосянко, Іванна Василівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 72-76., 2022)
  У статті висловлюються думки про війну як реалію сьогодення, яка значною мірою «відкоректувала» не тільки життя українців, а також їхню національну свідомість. Читачі української книги, і дослідники сучасної української ...
 • Пушик, Наталія Василівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 302-306., 2022)
  У запропонованій статті йдеться про переклад, як складний та багатогранний творчий процес, у якому перекладач повинен вивчати оригінал та його контекст, приділяючи особливу увагу історичному моменту, в якому він відбувається, ...
 • Каспришин, Ірина Василівна (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила. - С. 156-158., 2022)
  Дане дослідження присвячено наданню офіційного статусу фемінітивам, які використовуються на позначення осіб жіночої статі за родом занять, професією, родинними зв’язками, національністю тощо. Засоби масової інформації ...
 • Каспришин, Ірина (Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ЗВО "Університет Короля Данила", 2022. - С. 31-34., 2022)
  У статті зроблено аналіз вербального ряду сучасного воєнного дискурсу, який виявив найчастотніші групи інвектив і пейоративів, серед яких виділяємо номінації на позначення країни-окупанта, її очільника та ворожої армії. ...

Search DSpace


Browse

My Account