Університет Короля Данила

Прикладний аспект внутрішньої форми слова в зіставних дослідженнях (на матеріалі іменників-десубстантивів української та англійської мов)

Show simple item record

dc.contributor.author Бойчук, Василь Миколайович
dc.contributor.author Бойчук, Марія Володимирівна
dc.date.accessioned 2023-06-09T08:29:12Z
dc.date.available 2023-06-09T08:29:12Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Бойчук В. М., Бойчук М. В. Прикладний аспект внутрішньої форми слова в зіставних дослідженнях (на матеріалі іменників-десубстантивів української та англійської мов) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2021. - № 52, том 1. - С. 12-15. uk_UA
dc.identifier.other УДК 81’44[811.111+811.161.2
dc.identifier.uri http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/361
dc.description Бойчук В. М., Бойчук М. В. Прикладний аспект внутрішньої форми слова в зіставних дослідженнях (на матеріалі іменників-десубстантивів української та англійської мов) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2021. - № 52, том 1. - С. 12-15. uk_UA
dc.description.abstract У статті лінгво-філософське поняття внутрішньої форми слова охарактеризовано з погляду ономасіології як дієвий методичний прийом у зіставному дослідженні похідних слів української та англійської мов, акцентовано увагу на важливості цієї лінгвістичної категорії у процесах найменувань; проаналізовано типи внутрішньої форми похідних відіменникових найменувань осіб української мови, утворених за словотвірною моделлю «Іменникова основа + суфікс –ар (яр)», з їх відповідниками в англійській мові. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Міжнародний гуманітарний університет. - С. 12-15. uk_UA
dc.subject тип внутрішньої форми слова uk_UA
dc.subject ономасіологічна категорія uk_UA
dc.subject дериват uk_UA
dc.subject мотивованість uk_UA
dc.subject похідний іменник uk_UA
dc.title Прикладний аспект внутрішньої форми слова в зіставних дослідженнях (на матеріалі іменників-десубстантивів української та англійської мов) uk_UA
dc.title.alternative [Текст] uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account